ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย

333 อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.02-273-8530 ต่อ 101 แฟกซ์ 02-273-85xx
E-mail: audit@wma.mail.go.th

วันและเวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.